Teknisk tjeneste og Civil beredskab

I dette rum skulle teknisk tjeneste der bestod af repræsentanter fra alle forsyningsværkerne inden for el, vand, varme og gas sørge for at området kunne forsynes så længe som overhovedet muligt i en krigssituation.

Civil beredskab der var alle de kommunale funktioner flyttede ud af bunkeren først i 90′erne da civil beredskab fik deres egen krisestyrings faciliteter i rådhusets kælder.

Herunder er der billeder af rummet.

3 Teknisk tjeneste og civil beredskab

Her kan du fortsætte den guidet tur i Kommandocentralen ved at “klikke” på rummene på tegningen herunder.

Kort over beskyttelsesbunkere