Signalrum

Det var her i signalrummet at alle signaler både indgående og udgående signaler blev ekspederet via telefon.

Museum: I signalrummet har vi rekonstrueret en varslingsplads og en telefonbås som de så ud i 1980′erne.

Herunder er der billeder af signalrummet.

Her kan du fortsætte den guidet tur i Kommandocentralen ved at “klikke” på rummene på tegningen herunder.

Kort over beskyttelsesbunkere