Brandtjenesten

skjold3_finalHerunder er en række billeder fra CB-brand uddannelsen på Statens Luftværnsskole, samt et par indsatser billeder.

5861_final

Her trænes i håndtering af påhængssprøjte.

6051_final

Det er også vigtigt at slukke tørsten efter en lang brandøvelse:-)

6261_final

Datidens morderne røgdykkerudstyr. Det var kun CBU-kolonnerne der rådede over røgdykkerudstyret. CBU’eren til venstre skulle hele tiden pumpe luft ind i røgdykkerens hjelm, medens CBU’eren til højre kunne kommunikere med røgdykkeren gennem et talerør. i midten står røgdykkeren.

Herunder ses CB-brandfolkene i aktion.

6891_final 6881_final 6851_final 8741_final

6181_final

Opvisning i elementær brandbekæmpelse.

Siden her vil løbende blive opdateret.